top of page

Efterisolering

Isolering.jpg

Selv på relativt nye huse kan man fordel få lavet et energieftersyn. Med de stigende energipriser, skal der ofte kun små forbedringer til, før man får en mærkbar besparelse på varmeregningen.

Vi kommer gerne forbi og vejleder i effektiv efterisolering. Vi har mange års erfaring med både nybyggeri og renovering, så vi ved hvor problemområderne typisk er på de forskellige hustyper.

Ved efterisolering er der ikke nødvendigvis tale om store byggemæssige indgreb. Det kan f.eks. være

 • Et ekstra lag isolering i et uudnyttet tagrum

 • Isolering af en ”kold” skunk

 • Supplerende lag isolering ifm. udskiftning af tag

 • Nye vinduer eller udskiftning til lavenergiglas i bestående vinduer

 • Udskiftning af lister og fuger rundt om vinduer og døre

 • Montering af forsatsruder eller udskiftning af ét-lagsruder til thermoruder

 • Isolering af ”kold” krybekælder

 • Udvendig isolering af kældermur

 • Indblæsning af isolering i uisoleret hulmur eller supplerende indblæsning i allerede isoleret hulmur

 

Større energirenoveringer kunne være

 • Nyt tag med tilhørende isolering

 • Nye døre og vinduer

 • Indvendig isolering af ydervægge

 • Udskiftning af energitung opvarmning som f.eks. el-varme til vandvarme

bottom of page